Simply is beautiful

2006/07/05

無奈中帶點開心今朝去interview果陣...
好驚啲人會問啲難題...
點知只係得筆試=-=
無言...
好似搞到大家白白咁曬咗$30-40~
好無奈... (右邊0既係青衣ive)


坐車時0既沿途風景

大家估吓呢度係邊ww到屯門0既最後一照www去荃灣
想買啲0野食番屋企食
點知搵咗好耐又唔見有...
咁唯有去逛街啦=-=
點知比我搵到間0野
啲0野仲要咁平
當然就即刻買啦xd
好耐冇食過啦xd

sanko,今日你好彩啦xd
你要0既photo一張係車度映影,另一張係葵芳度影0既wwww

沒有留言: